Pest jouw kind anderen?

Dat doet mijn kind niet……

Vaak denk je als ouder dat je eigen kind niet pest. Jij hebt ze toch normen en waarden meegegeven over hoe ze met andere kinderen om moeten gaan? En je vertrouwt ze in hun doen en laten. Daarom gaat het signaleren van een kind dat gepest wordt vaak veel sneller dan dat je door hebt dat je eigen kind andere kinderen pest.

Tip 1
Het is belangrijk om goed contact met je kind te onderhouden door gesprekken met ze aan te gaan, zonder te veroordelen.
Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen zijn:

  • Wat vind jij van pesten?
  • Worden er wel eens kinderen gepest op jouw school?
  • Doe je dan mee of help je de gepeste?
  • Als je zelf een keer pest, doe je dit dan bewust?

Tip 2
Met je kind praten over belangrijke zaken kun je het beste doen als ze rustig en ontspannen zijn bijvoorbeeld tijdens het wandelen, bij een kopje thee aan tafel, gezellig naast elkaar op de bank of in de auto.

Tip 3
Neem als ouder zelf de verantwoordelijkheid om te praten over pesten. Ook al doet de juf of meester dat ook op school, het werkt altijd beter om er thuis ook aandacht aan te besteden.

Tip 4
Prijs je kind vaak en zeg precies wat je goed vindt gaan. Bijvoorbeeld: ‛Wat fijn dat je niet pest op school of meeloopt met anderen’. Je kind zal zich hier naar gedragen.

Tip 5
Omdat kinderen niet altijd goed kunnen invoelen wat pesten kan doen met kinderen, kun je een soort rollenspel doen. Jij speelt dan de pester en je kind de gepeste. Maak het daarbij niet te bont!

Tip 6
Kinderen die zelf pesten maar dit eigenlijk niet willen ( kinderen die meelopen) zoeken vaak uit zichzelf geen hulp. Als volwassene speel je hier dus een belangrijke rol in: bespreek het!

Tip 7
Stel duidelijke “pest” regels op zodat je kind weet waar hij/zij aan toe is. Ga er voor zitten en overleg met je kind (naarmate je kind ouder wordt kan hij/zij steeds actiever in het overleg worden betrokken).
Bijv. “Er wordt niet gepest maar lief met elkaar omgegaan!” Maar ook: “Wat vind jij normaal om te zeggen tegen of over een ander?”.